Ayçiçeği küspesi, hayvancılık sektöründe oldukça fazla tüketilen hayvan yemidir.  Ülkemizde üretimi kapasitesi yüksek olan ayçiçeği küspesi, ayçiçeğinden yağın ayrıştırılması sonucu geriye kalan kısımdan oluşan (küspe) ve hayvancılık sektöründe kullanılan hayvan yemidir. 

          Ayçiçeği küspesindeki kabuk oranı küspede bulunan fosfor seviyesi ile ilgilidir. Küspede bulunan kabuk ne kadar çok ise, fosfor oranı da o oranla düşüktür.  İçeriğinde kabuk oranı az olan ayçiçeği küspesi, aminoasitler bakımından daha zengindir. Kabuklu ayçiçeği küspesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılabilir.

Sipariş

İletişim

Adres

Ofis Tel

Tel: 0 232 839 14 54

E-Posta

tufan@tufangida.com

Top